بسته تخفیف های اعضا

هنوز اعمال نشده است

5 تا 20 درصد
 • خرید بیش از 100 هزار تومان 5%
 • خرید بیش از 200 هزار تومان 10%
 • خرید بیش از 500 هزار تومان 15%
 • خرید بیش از 1 میلیون تومان 20%

بسته تخفیف های سایت

تخفیف توسط سایت اتوماتیک اعمال می شود

15 تا 55 درصد
 • اعیاد مذهبی 15%
 • اعیاد ملی 25%
 • رویداد های ویژه 35%
 • تاریخ های ویژه 55%

بسته تخفیف های اساتید

کد های تخفیف نزد اساتید می باشد

10 تا 70 درصد
 • دانشجویان روانشناسی 10%
 • دانشجویان سایت  30%
 • دانشجویان استاد 40%
 • صلاح دید استاد 70%

پاسخ به سوالات پر تکرار

آیا می توانم از یک کد تخفیف چند بار استفاده کنم

بله … برخی از کد های تخفیف (خصوصا کد تخفیف اساتید) قابلیت استفاده ی مجدد دارند. ضمنا بسته ی تخفیف های سایت زمان دار است و تا انتهای زمان آن می توانید از تخفیف سایت استفاده کنید.

آیا می توانم از چند تخفیف همزمان استفاده کنم ؟

خیر … با هر بار خرید فقط از یک کد تخفیف می توانید استفاده کنید اما اگر سایت تخفیف زمان دار درصدی ، تخفیف ویژه ی تک محصولی و یا بسته ی تخفیف اعضا داشته باشد اتوماتیک از آن تخفیف هم بهرمند خواهید شد.