اینجا ...

شروع ارتقاع سطح کیفی سلامت روان شماست

مرکز مشاوره و آموزش روان نگر

63 دوره آموزشی
11 حوزه روانشناسی
12 استاد مجرب
43 ساعت آموزش

آخرین دوره ها

آموزش های عمومی و تخصصی روانشناسی
8%
تخفیف

معرفی برخی از اساتید