استاد:

جناب آقای، اصغر فروع‌الدین عدل

متولد: ۱۳40
روانشناس بالینی
عضو هیئت علمی دانشگاه
موسس و مدیر مرکز مشاوره و آموزش روان‌نگر

cca44bff-c5fb-4b4e-99da-1b8dd76d115f

دوره‌های شخصیت‌شناسی استاد

انیاگرام (دوره مقدماتی)
انیاگرام (دوره مبتدی)
انیاگرام (دوره متوسط)
انیاگرام (دوره پیشرفته)

دوره‌های آموزشی استاد

کلاس زنگ رشد
مکانیسم‌های دفاعی روان
روانشناسی زرد چیست؟
تعبیر خواب
کلاس عشق

جزوات استاد

راهنمای روان‌درمانی
جزوات آمادگی کنکور ارشد و دکتری
مهارت‌های درمانگری
فرزندان
اسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان
عشق و بازی‌های آن