مشخصات فردی:

نام : آرزو
نام خانوادگی :شیروانیان
متولد : اصفهان
شماره تماس : 13 22 022 0991

مدارک تحصیلی:
فارق التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت از دانشگاه علوم تحقیقات تهران در سال ۱۳۹۲
فارق التحصیل کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه تهران مرکز در سال ۱۳۸۸
عضو سازمان نظام روانشناسی ایران عضو انجمن روانشناسان ایران

دارای گواهی نامه های:

کارگاه اموزشی نقش دیدن در بهداشت روان در سال ۱۳۸۹ کارگاه اموزشی تیپ شناسی شخصیت در سال ۱۳۹۱
کارگاه اموزشی درمان شناختی و رفتاری در سال ۱۳۹۲
کارگاه اموزشی مشاوره ازدواج در سال ۱۳۹۳
کارگاه اموزشی مشاوره طلاق ۱۳۹۵
کارگاه اموزشی درمان اختلال وسواس از طریق درمان شناختی دوره کارورزی در کلینیک ایین مهر تحت نظارت خانم دکتر استوار به مدت ۷۰۰ ساعت
تربیت درمانگر با تدریس آقای اصغر فروغ الدین عدل
شخصیت شناسی اینیاگرام مقدماتی و پیشرفته با تدریس آقای اصغر فروغ الدین عدل
خیانت و طلاق با تدریس خانم دکتر رناک عشقی
دوره تربیت زوج درمانگر و تکنیک مدار با تدریس خانم دکتر رناک عشقی

سوابق کاری:

شاغل به مدت ۱ سال تدریس در دبیرستان سیمای علوم در مقطع دوم دبیرستان در سمت اموزگار تاریخ

تدریس خصوصی امار

شاغل در کلینیک ترک اعتیاد ارشاد به مدت ۱ سال در سمت روانشناس

شاغل در کلینیک امید زندگی ترک اعتیاد به مدت ۱ سال در سمت روانشناس

تدریس کارگاه های اغوش درمانی و مهارت های زندگی و گوش دادن فعال در سرای محل باغ فردوس

شاغل در سرای محله کاشانک در سمت سلامت یار ( از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳)

همکاری با موسسه سلامت به لیمو در سمت روانشناس ( از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴)

شاغل در شیرخوارگاه ترکمانی در سمت روانشناس به مدت ۱ سال و ۴ ماه (سال ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۶)

فعالیت در کلینیک روانگر تحت نظارت آقای اصغر فروغ الدین عدل در سمت مدرس و درمانگر